O mnie

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam specjalność kliniczną. Praktykę psychoterapeutyczną rozpoczęłam w poradni odwykowej dla młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych. W roku 2007 uzyskałam Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień wydany i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia (nr zaświadczenia SP/0255/2007). Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałam pracując z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem, rodzinami osób uzależnionych, a także z osobami dorosłymi doświadczającymi różnego rodzaju trudności, a także prowadząc psychoterapię i poradnictwo psychologiczne w Poradni Zdrowia Psychicznego Katharsis w filii w Środzie Wielkopolskiej. Od roku 2013 prowadzę psychoterapię w ramach prywatnego gabinetu terapeutycznego. Przyjmuję osoby dorosłe i młodzież do psychoterapii średnio- i długoterminowej, a także rodziców dorastającej młodzieży na krótkoterminowe i doraźne konsultacje wychowawczo-rozwojowe.

Oprócz pracy terapeutycznej od roku 2003 pracuję jako trenerka. Prowadzę warsztaty psychoedukacyjne, rozwojowe i treningi interpersonalne dla osób dorosłych oraz szkolenia pogłębiające kompetencje zawodowe dla różnych grup zawodowych.
Kompetencje trenerskie nabywałam w "Studium Umiejętności Pracy z Grupą"; Szkole Treningu Grupowego, uczestniczyłam w szkoleniu I i II stopnia "Diagnoza i Interwencja w Analizie Transakcyjnej" w Polskim Towarzystwie Analizy Transakcyjnej, zdałam test "101" w zakresie Analizy Transakcyjnej. 

Jestem członkinią i rekomendowaną trenerka II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
W swojej pracy psychoterapeutycznej jak i trenerskiej kieruję się zasadami etyki określonymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa.
Copyright © 2014 IveWeb.pl All Rights Reserved. Design by iveWeb.pl