psychoterapia poznańOferta

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest metodą leczenia różnego rodzaju zaburzeń opierającą się na rozmowie.

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii poprzedzają 2-3 konsultacje, w czasie których następuje wstępne rozpoznanie sytuacji w jakiej znajduje się pacjent, a także podjęcie decyzji co do długości psychoterapii, częstotliwości sesji, a także ewentualnej współpracy z innymi specjalistami.Psychoterapia jest uznaną, stosowaną na całym świecie metodą o ponad 100-letniej tradycji.

Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym co oznacza, iż  w swojej pracy kieruję się założeniami koncepcji psychoanalitycznej, a samą psychoterapię prowadzę w oparciu o relację, która zawiązuje się między pacjentem a terapeutą.

Oferuję psychoterapię osobom, które cierpią z powodu:

 • lęków i niepokoju,
 • obniżonego nastroju czy depresji,
 • powtarzających się sytuacji kryzysowych w życiu prywatnym lub zawodowym,
 • trudności w relacjach z innymi,
 • obniżonej samooceny, niskiego poczucia własnej wartości,
 • uzależnienia,
 • bycia w związku z osobą uzależnioną,
 • zaburzeń odżywania.
Cennik:
Konsultacja – 150 zł za sesję 50-cio minutową
Sesja psychoterapii indywidualnej – 150 zł za sesję 50-cio minutową

KONSULATCJE WYCHOWAWCZO-ROZWOJOWE DLA RODZICÓW DORASTACJĄCEJ MŁODZIEŻY

Konsultacje wychowawczo-rozwojowe są przeznaczone dla rodziców dorastającej młodzieży (wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym).
Konsultacje mogą mieć charakter doraźny – w sytuacji ostrego kryzysu w relacjach z dzieckiem, lub planowy – w sytuacji trudności w relacjach z dzieckiem, które nie mają charakteru ostrego kryzysu.
W przypadku planowych konsultacji określa się cel pracy oraz ilość spotkań (najczęściej od 6 do 10) w czasie których odbywa się planowanie działań skoncentrowanych na założonym celu, a także uzgadnianie metod, którymi cel ten ma zostać zrealizowany.
Wskazane jest, aby w konsultacjach brali udział oboje rodzice niezależnie od tego, czy pozostają aktualnie w związku, czy też nie.

O konsultacji warto pomyśleć jeśli Państwa dziecko:
 • ma poważne trudności szkolne
 • doświadcza trudności w relacjach z rówieśnikami
 • jest w ostrym konflikcie z rodzicami
 • używa substancji psychoaktywnych (pali papierosy, pije alkohol, używa narkotyków i/lub dopalaczy)
 • nadmiernie koncentruje się na grach komputerowych, Internecie,
 • dokonuje samookaleczeń
 • ma bardzo obniżony nastrój
 • lekceważy normy społeczne lub wchodzi w konflikt z prawem
Cennik:
Konsultacja rozwojowa dla rodziców – 150 zł za sesję 50-cio minutową


Copyright © 2014 IveWeb.pl All Rights Reserved. Design by iveWeb.pl